Podstawy przedsiębiorczości

Fundamentals of entrepreneurship

2022L

Kod przedmiotu02S1-PODP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Markowski W., ABC small bussines’u, Marcus s.c., 2011, s. 486 2) Młodzikowska D., Lundén B., Jednoosobowa firma, BL Info Polska Sp. z o.o, 2010, s. 372 3) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, 2010, s. 176
Literatura uzupełniająca
Uwagi