Praktyka

Practical Training

2023L

Kod przedmiotu02S1-PRAKT
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Miciński J., Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności., t. 1, UWM Olsztyn, 2010, s. cała poz. 2) Litwińczuk Z., Szulc T., Hodowla i użytkowanie bydła, t. 1, PWRiL Warszawa, 2005, s. czła poz. 3) Grudniewska B., Hodowla i użytkowanie świń., t. 1, ART Olsztyn, 1998, s. cała poz. 4) Świerczewska E., Hodowla drobiu i technologia jego chowu., t. 1, SGGW Warszawa, 2000, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi