Pszczelarstwo

Apiculture

2022L

Kod przedmiotu02S1-PSZCZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) pod red. Jerzego Wilde i Jarosława Prabuckiego, Hodowla pszczół;, t. 1, Wydawnictwo PWRiL, 2008, s. 496 2) Wanda Ostrowska, Gospodarka pasieczna, t. 1, Wydawnictwo PWRiL, 2013, s. 288
Literatura uzupełniająca
Uwagi