Regulacje prawne w produkcji zwierzęcej

Legal Regulations in Animal Production

2023Z

Kod przedmiotu02S1-RPWPZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Akty prawne, Aktualnie obowiązujące w Polsce i UE przepisy dotyczące zwierząt gospodarskich, Dziennik Ustaw, od 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi