Szkolenie dotyczące ochrony zwierząt

2022Z

Kod przedmiotu02S1-SDOZ
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ustawa, z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych , Dziennik Ustaw, poz. 266, wraz z późn. zm., 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi