Żywienie zwierząt i paszoznawstwo I

Animal Nutrition and Fodder Science I

2022Z

Kod przedmiotu02S1-ZZIPI
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Jamroz. , Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. t.1,2,3., PWN, , 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi