Żywienie zwierząt i paszoznawstwo II

Animal Nutrition and Fodder Science II

2022L

Kod przedmiotu02S1-ZZIPII
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) pod red. D. Jamroz, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo t.I/II/III., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa , , 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi