Botanika i fizjologia roślin

Botanics and plant physiology

2021Z

Kod przedmiotu02N1-BOTIFR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Polakowski B., Botanika, wyd. PWN, 1994, s. 1-713 2) Szweykowska A.,Szweykowski J., , Botanika, t.I. Morfologia, wyd. Nauk. PWN, 2008, s. 1-334 3) Szweykowska A., Szweykowski J.,, Botanika, t.II. Systematyka, wyd. Nauk. PWN, 2009, s. 1-636 4) Stachak A.,, Botanika dla zootechników, wyd. PWN, 1984, s. 1-442 5) Hejnowicz Z.,, Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, t.I. Organy wegetatywne, wyd. Nauk. PWN, 2002, s. 1-980 6) Czapiewska J., Kulikowska-Gulewska H.,, Wstęp do anatomii i morfologii roślin naczyniowych, wyd. UMK w Toruniu, 1999, s. 1-251 7) Rutkowski L., Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, wyd. Nauk. PWN, 2004, s. 1-814 8) Kozłowska M.,, Fizjologia roślin, wyd. PWRiL, 2007, s. 1-544 9) Czerwiński W.,, Fizjologia roślin, wyd. PWN, 1978, s. 1-604 10) Broda B., Mowszowicz J.,, Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych, wyd. Lekarskie PZWL, 2000, s. 1-936
Literatura uzupełniająca
Uwagi