Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej I

Animal Biochemistry with Elements of Bioorganic Chemistry I

2021L

Kod przedmiotu02N1-BZZE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., , Biochemia kręgowców, PWN, 2007 2) Malinowska A, Biochemia, SGGW, 1997 3) Strzeżek J., Wołos A., , Ćwiczenia z biochemii , UWM, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi