Anatomia zwierząt

Animal anatomy

2021L

Kod przedmiotu02N1O-ANATOZWI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneWiedza z zakresu zoologii ssaków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu anatomii i histologii.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówOgólna budowa kośćca i różnice gatunkowe; syndesmologia ogólna i wybrane zagadnienia dotyczące połączeń kości; budowa ośrodkowego układu nerwowego; nerw rdzeniowy i autonomiczny układ nerwowy; budowa kopyta, budowa jamy nosowej, ustnej, gardła, krtani; ogólne zagadnienia dotyczące nerwów czaszkowych; narządy zmysłów – oko i ucho; organizacja narządów jamy piersiowej, opłucna, śródpiersie, serce, krążenie płodowe; organizacja narządów jamy brzusznej, otrzewna; wątroba, trzustka; układ pokarmowy świni, przeżuwaczy, konia; anatomiczna organizacja narządów jamy miednicznej; budowa układu moczowego; układ rozrodczy żeński i męski; budowa łożyska ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Szczegółowa budowa kości z uwzględnieniem różnic gatunkowych; połączenia kości w oparciu o gotowe preparaty, zasadnicze grupy mięśniowe, budowa narządów jamy piersiowej – gotowe preparaty; narządy jamy brzusznej i miednicznej świni, przeżuwaczy i konia – gotowe preparaty; analiza preparatów narządów układu moczowego oraz rozrodczego żeńskiego i męskiego.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Szczegółowa budowa kości z uwzględnieniem różnic gatunkowych; połączenia kości w oparciu o gotowe preparaty, zasadnicze grupy mięśniowe, budowa narządów jamy piersiowej – gotowe preparaty; narządy jamy brzusznej i miednicznej świni, przeżuwaczy i konia – gotowe preparaty; analiza preparatów narządów układu moczowego oraz rozrodczego żeńskiego i męskiego.
Cel kształceniaPrzekazanie i wpojenie studentom wiedzy, która pozwoli sprawnie określać miejsca dojścia (nakłuć) do poszczególnych narządów lub nerwów, umiejętnie określić położenia narządów ciał w odniesieniu do kośćca, lub określić rzut narządu na powierzchnię ciała zwierzęcia, umiejętnie zaplanować dostęp chirurgiczny do struktur ciała. Po odbyciu kursu anatomii topograficznej student powinien także posiąść umiejętność rozpoznawania prawidłowych obrazów narządów uzyskanych różnymi technikami obrazowania.
Literatura podstawowa1) Janowicz K, "Zarys anatomii zwierząt." , ART, 1991 2) Krysiak K., "Anatomia zwierząt domowych." , t. 1 i 2, PWN, 1996 3) Konig H. E., Anatomia zwierzat domowych, Galaktyka, 2006 4) Popesko P, "Atlas anatomii topograficznej." , t. 1,2,3, PWRiL, 1993
Literatura uzupełniająca1) Klimov A., Akajewski A,, . "Anatomia zwierząt domowych." t, PWRil,, 1990 2) Lutnicki W, Zarys anatomii zwierząt, PWRiL, 1990
UwagiZajęcia powinny być prowadzone w małych grupach nieprzekraczających 10 osób