Biofizyka

Biophysics

2021Z

Kod przedmiotu02N1O-BIOFI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia
Wymagania wstępnewiadomości z fizyki - poziom szkoły średniej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówFizyczne spojrzenie na struktury biologiczne, rola oddziaływań międzycząsteczkowych, atomy, cząsteczki, makrocząsteczki, układy wielomolekularne. Elementy termodynamiki procesów zachodzących w układach biologicznych. Błony biologiczne - budowa błon, transport przez błony, zjawiska bioelektryczne w błonach. Biofizyka zmysłów - biofizyka tkanki nerwowej, odbieranie wrażeń zmysłowych, przenoszenie potencjału czynnościowego, zmysł wzroku i słuchu. Zastosowanie wybranych zjawisk fizycznych w medycynie - promieniowanie jonizujące. Biofizyka układu krążenia - hydrodynamika przepływu krwi.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Studenci wykonują 4 ćwiczenia z podanego zestawu, wyznaczają: gęstość cieczy i ciał stałych, aktywnośc elektryczną serca, próg pobudliwości ucha ludzkiego, prędkość przepływu krwi w naczyniach szyi za pomocą usg, ciepło topnienia lodu i zmianę entropii układu.
Cel kształceniapoznanie podstawowych praw przyrody
Literatura podstawowa1) S. Miękisz, A. Hendrich, Wybrane zagadnienia z biofizyki, Volumed, Wrocław,, 1998 2) R. Drabent, Z. Machholc, J. Siódmiak, Z. Wieczorek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013 3) F. Jaroszyk, Biofizyka, PZWL, Warszawa, 2001 4) G. Ibron, Podstawy biofizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi