Chemia analityczna

Analytical chemistry

2021Z

Kod przedmiotu02N1O-CHEMIAANA
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodział metod analitycznych. Pobieranie i przygotowywanie próbek do analizy. Błędy w analizie ilościowej. Interpretacja wyników pomiarów. Analiza miareczkowa (alkacymetria, kompleksometria, redoksometria - manganometria, jodometria, analiza strąceniowa). Metody analizy instrumentalnej. Twardość wody - rodzaje i metody usuwania. Rola analizy chemicznej w naukach rolniczych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Analityczne metody oznaczania ilości substancji. Metody analizy wagowej. Analiza strąceniowa. Metody miareczkowe: alkacymetryczne, redoksometryczne (manganometria, jodometria), kompleksometryczne. Badanie twardości wody. Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kealey D., Haines P.J., "Chemia analityczna. Krótkie wykłady", PWN, 2006 2) Minczewski J., Marczenko Z.,, "Chemia analityczna", PWN, 2012 3) Wiśniewski W., Majkowska H., "Chemia ogólna i nieorganiczna",, UWM, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi