Chów i hodowla zwierząt futerkowych

Fur-Bearing Animal Breeding and Farming

2022L

Kod przedmiotu02N1O-CHIHZF
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówreści wykładów obejmują pochodzenie, podział i systematykę zoologiczną ważniejszych gatunków zwierząt futerkowych. Przedstawiają ich znaczenie historyczne i obecne. Zawierają zagadnienia dotyczące okrywy włosowej zwierząt futerkowych i jej cech oraz czynników wpływających na jej jakość. Przybliżają również zasady oceny skór futrzarskich.,ĆWICZENIA:Zawierają charakterystykę biologiczną hodowanych gatunków zwierząt futerkowych. Przekazują wiadomości dotyczące pomieszczeń, warunków utrzymania, żywienia, rozrodu, ogólnej wiedzy z zakresu genetyki oraz użytkowania i profilaktyki zdrowotnej mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cholewa R., Chów i hodowla zwierząt futerkowych, AR Poznań, 2000 2) Kuźniewicz J., Filistowicz A., Chów i hodowla zwierząt futerkowych, AR Wrocław, 1999 3) Jarosz S., Hodowla zwierząt futerkowych, PWN Warszawa-Kraków, 1993 4) Gliński Z., Kostro K., Podstawy hodowli lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób, PWN Warszawa, 2002 5) Barabasz.B., Bielański P., Gugołek A., Kowalska D., Świątkiewicz S., Zoń A. , Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe, IFiŻZ PAN Jabłonna, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi