Chemia rolna z elementami gleboznawstwa

Agricultural Chemistry Including Elements of Soil Science

2022L

Kod przedmiotu02N1O-CHRZEG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi