Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt II

Animal Hygiene, Disease Prevention and Animal Welfare II

2024Z

Kod przedmiotu02N1O-HPDZII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi