Ochrona środowiska

Environmental Sciences

2021L

Kod przedmiotu02N1O-OCHSR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe pojęcia i zakres badań ochrony środowiska i ekologii. Prawne aspekty ochrony środowiska. Formy i metody ochrony środowiska. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb.,ĆWICZENIA:Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe. Monitoring i metody kontroli środowiska. Bioindykacja – praktyczne wykorzystanie tolerancji ekologicznej. Odnawialne źródła energii.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Małachowski, Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi