Podstawy hipoterapii

Fundamentals of Hippotherapy

2024Z

Kod przedmiotu02N1O-PODH
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi