Podstawy przedsiębiorczości

Fundamentals of entrepreneurship

2022L

Kod przedmiotu02N1O-PODP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi