Pracownia szkolenia zawodowego

Vocational training

2023L

Kod przedmiotu02N1O-PSZ16
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi