Systemy sterowania jakością

Quality Control Systems

2022Z

Kod przedmiotu02N1O-SSJ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu systemowego podejścia do zapewnienia i zarządzania jakością, planowania, wdrażania i utrzymania systemu zaplanowania jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym.
Literatura podstawowa1) Kijowski J., Sikora T. , Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności,, PWN, 2003 2) Krzemiński E., Zintegrowane zarządzanie, PWN, 2004 3) Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych, Wyd. UWM, Olsztyn, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi