Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

Commodity Science of Raw Materials and Food Products of Animal Origin

2022Z

Kod przedmiotu02N1O-TSIPPZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka towaroznawcza wybranych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Czynniki wpływające na jakość w/w surowców i produktów. Metody ich konserwowania i przechowywania.,ĆWICZENIA:Wymagania jakościowe stawiane surowcom i produktom pochodzenia zwierzęcego. Metody oceny i ocena wybranych cech jakościowych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Student ocenia podstawowe, wybrane parametry jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagićwiczenia laboratoryjne realizowane w małych grupach