Użytkowanie rekreacyjne koni

Use of Horses for Recreational Purposes

2023Z

Kod przedmiotu02N1O-UKK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi