Zarządzanie

Management

2021L

Kod przedmiotu02N1O-ZARZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówIstota zarządzania. Istota planowania. Rodzaje planów. Pojęcie i rodzaje struktur. Motywowanie pracowników. Władza i źródła władzy. Przywódca a kierownik. Style kierowania. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Kontrola w organizacji.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania. Zapoznanie z wybranymi metodami i technikami organizatorskimi.
Literatura podstawowa1) Koźmiński A.K., Piotrowski W, , Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, 2010 2) Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca1) Stoner A.F., Freemen R.E., Gilbert D.R., Kierowanie , PWE, 1998 2) K. Romaniuk, Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw, UWM Olsztyn, 2013 3) K. Radecka-Romaniuk, Fuzje i przejęcia jako strategie przedsiębiorstw w przemyśle mleczarskim w Polsce, UWM Olsztyn, 2021
Uwagi-