Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2019Z

Kod przedmiotu1100NX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) RP, 1) MNiSW, Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami Prawo o szkolnictwie wyższym,, Warszawa, 2005 , Warszawa, 2005 2) RP, MNiSW, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach,, Warszawa, 2007 , Warszawa, 2007 3) Danuta Koradecka,, Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, PWN, 2005 , Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi