Praca dyplomowa - inżynierska

2022Z

Kod przedmiotu1102N1-PDI16
Punkty ECTS 14
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi