Produkcja roślinna

2020Z

Kod przedmiotu1102N1-PRO16
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R., Ogólna uprawa roli i roślin., PWRiL, Warszawa, 1996 2) Niewiadomski W. (red). , Podstawy agrotechniki. , PWRiL, Warszawa, 1983 3) Skrzypczak G., Blecharczyk A., Swędrzyński A., Podręczny atlas chwastów., Medix Plus, Poznań., 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi