Anatomia konia

Horse Anatomy

2023Z

Kod przedmiotu02N1-ANKON
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janowicz K, Zarys anatomii zwierząt domowych., Wydaw. ART,, 1999 2) Krysiak K, Anatomia zwierząt domowych, PWN, 1998 3) König H.E, Anatomia zwierząt domowych., Galaktyka, 2006 4) Popesko P, Atlas anatomii topograficznej, PWRiL, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi