Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II

2022Z

Kod przedmiotu02N1-BZECHB16
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minakowski W, Biochemia kręgowców , PWN, 2007 2) Malinowska A,, Biochemia zwierząt, SGGW, 1997 3) Strzeżek J., Wołos A, Ćwiczenia z biochemii, UWM, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi