Chów i hodowla koni

2022L

Kod przedmiotu02N1-CHHK16
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chrzanowski Sz., Łojek A., Oleksiak S., Hodowla i użytkowanie koni, t. 1, SGGW Warszawa, 2013 2) Łojek J., Łojek A., Hodowla i użytkowanie koni, t. 2, SGGW Warszawa, 2013 3) Janiszewska J., Cieśla A., Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii, AR Szczecin, 2008 4) Meyer H. Coenen M., Żywienie koni, PWRiL Warszawa, 2009 5) Pirkelmann H., Ahlswede L., Zeitler-Feicht M., Hodowla koni. Organizacja stajni i żywienie., RM Warszawa, 2010 6) Stachurska A., Identyfikacja koni, AR Lublin, 2002 7) Chrzanowski Sz., Żywienie koni, Wieś Jutra, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi