Chów i hodowla bydła I

Cattle Breeding and Raising I

2023Z

Kod przedmiotu02N1-CHIHBI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod red. Litwińczuk Z., Szulc T., Hodowla i użytkowanie bydła. , t. 1, PWRiL Warszawa, 2005, s. 41
Literatura uzupełniająca
Uwagi