Chów i hodowla bydła II

Cattle Breeding and Raising II

2023L

Kod przedmiotu02N1-CHIHBII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z., Szulc T. (red.), Hodowla i użytkowanie bydła, t. 1, PWRiL Warszawa, 2005, s. 412
Literatura uzupełniająca
Uwagi