Chów i hodowla drobiu

Poultry Breeding and Farming

2023Z

Kod przedmiotu02N1-CHIHD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jankowski J. (red), Hodowla i użytkowanie drobiu, PWRiL. Warszawa., 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi