Chów i hodowla owiec oraz kóz

Breeding and Raising Sheep and Goats

2023Z

Kod przedmiotu02N1-CHIHOOK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczepański W., Czarniawska-Zając S., Milewski S, "Hodowla i użytkowanie owiec, Przewodnik do ćwiczeń", UWM, Olsztyn, 2001 2) Niżnikowski R, "Hodowla i chów owiec" , SGGW, Warszawa,, 2003 3) Patkowska-Sokoła B, "Podstawy chowu i hodowli owiec", AR, Wrocław, 2000 4) Jamroz D., Nowicki B, "Kozy, Chów i hodowla", PWN, Warszawa, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi