Chów i hodowla trzody chlewnej II

Pig Breeding and Raising II

2023L

Kod przedmiotu02N1-CHIHTCHII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grudniewska B. red., Hodowla i użytkowanie świń , ART Olsztyn, 1998 2) Grodzki H. red., Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, SGGW Warszawa, 2005 3) Grudniewska B. red., Hodowla i technologia produkcji trzody chlewnej. Przewodnik do ćwiczeń., ART Olsztyn, 1997 4) Falkowski J. red. , Chów trzody chlewnej. Przewodnik do ćwiczeń., ART Olsztyn, 1999 5) Grela E., Skomiał J. , Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń., IFiŻZ PAN, 2014 6) Nowicki B., Atlas ras zwierząt gospodarskich., PWN Warszawa, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi