Chemia rolna z elementami gleboznawstwa

Agricultural Chemistry Including Elements of Soil Science

2022L

Kod przedmiotu02N1-CHRZEG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chodań J., Zawartka L., Grzesiuk W., Czapla J., Koc. , Chemia rolna z elementami gleboznawstwa. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów Wydziału Zootechnicznego. , ART Olsztyn, 1995, s. 133 2) Fotyma M., Mercik S., Chemia rolna. , PWN Warszawa., 1995, s. 356 3) Mercik S.,, Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. , SGGW Warszawa, 2004, s. 287 4) Zawadzki S. , Podstawy gleboznawstawa. , PWRiL Warszawa, 2002, s. 180
Literatura uzupełniająca
Uwagi