Etologia koni

2023Z

Kod przedmiotu02N1-ETOLK16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Blendinger W., Wstęp do psychologii konia, ZTK Zbrosławice, 1984 2) Kaleta T., Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki., SGGW Warszawa, 2003 3) Krebs J. R., Davies N. B. , Wprowadzenie do ekologii behawioralnej, PWN Warszawa, 2001 4) Manning A. , Wstęp do etologii zwierząt, PWN Warszawa, 1976 5) Miller R., Sekrety końskiego umysłu, Galaktyka Spółka z o.o., 2004 6) Nowicki B., Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL Warszawa, 1978 7) Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi