Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt II

Animal Hygiene, Disease Prevention and Animal Welfare II

2024Z

Kod przedmiotu02N1-HPDZII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chudoba-Drozdowska B., Janeczek W., Wybrane zagadnienia profilaktyki weterynaryjnej , AR Wrocław, 1984 2) Rokicki E., Kolbuszewski T., Wybrane zagadnienia z medycyny weterynaryjnej, SGGW Warszawa, 1997 3) Rokicki E., Kolbuszewski T., Higiena zwierząt, SGGW Warszawa, 1999 4) Saba L., Białkowski Z., Wybrane zagadnienia profilaktyki weterynaryjnej dla zootechników, AR Lublin, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi