Metody hodowlane z elementami biometrii

2022Z

Kod przedmiotu02N1-MHEB16
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żuk B., Wierzbicki H., Zatoń-Dobrowolska M., Kulisiewicz Z., Genetyka populacji i metody hodowlane. , PWRiL Warszawa, 2011 2) Bochno R., Lewczuk A., Michalik D., Biometria stosowana, Wyd. UWM, Olsztyn, 2001, s. 6-25, 38-5
Literatura uzupełniająca
Uwagi