Seminaria inżynierskie

Undrgraduate seminars

2024Z

Kod przedmiotu02N1-MK-SEMINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy inżynierskiej., różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi