Praca dyplomowa - inżynierska

Diploma thesis-enginees’s thesis

2024Z

Kod przedmiotu02N1-PDI16
Punkty ECTS
Typ zajęć Inne zajęcia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, Literatura zgromadzona na potrzeby realizacji pracy inżynierskiej , różne, różny
Literatura uzupełniająca
Uwagi