Podstawy biotechniki rozrodu zwierząt

2023Z

Kod przedmiotu02N1-POBRZ16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Morstin J., Reklewska B., Rozród zwierząt gospodarskich , SGGW, Warszawa, 2001 2) Strzeżek J., Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca, UWM w Olsztynie, 2007 3) Bielański A., Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Drukrol, Kraków, 1997 4) Monkiewicz J., Rozród zwierząt gospodarskich, AR we Wrocławiu, 1995 5) Bielański W., Rozród zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1979
Literatura uzupełniająca
Uwagi