Podstawy hipoterapii

Fundamentals of Hippotherapy

2024Z

Kod przedmiotu02N1-PODH
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Heipertz-Hengst Ch., Nauka jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych, PWRiL, Warszawa, 2005 2) Straus I., Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu, Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci, 1996 3) Strumińska A., Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, PWRiL, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi