Produkcja roślinna

2022Z

Kod przedmiotu02N1-PRO16
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R., Ogólna uprawa roli i roślin., PWRiL, Warszawa, 1996 2) Kotecki A. (red). , Uprawa roślin., t. I, II, II, UP, Wrocław, 2020 3) Skrzypczak G., Blecharczyk A., Swędrzyński A., Podręczny atlas chwastów., Medix Plus, Poznań., 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi