Pracownia szkolenia zawodowego

Vocational training

2023L

Kod przedmiotu02N1-PSZ16
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Miciński , Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywnośc, t. 1, UWM w Olsztynie, 2010, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi