Pszczelarstwo

Apiculture

2022L

Kod przedmiotu02N1-PSZCZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) pod red. J. Wilde i J. Prabuckiego, Hodowla pszczół, t. 1, PWRiL, 2008, s. 496 2) Wanda Ostrowska, Gospodarka pasieczna, t. 1, wyd. PWRiL, 1974, s. 328
Literatura uzupełniająca
Uwagi