Systemy sterowania jakością

Quality Control Systems

2022Z

Kod przedmiotu02N1-SSJ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kijowski J., Sikora T, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. , PWN, 2003 2) Krzemień E, Zintegrowane zarządzanie, PWN, 2004 3) Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych., Wyd. UWM, Olsztyn., 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi