Użytkowanie rekreacyjne koni

Use of Horses for Recreational Purposes

2023Z

Kod przedmiotu02N1-UKK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Blendinger W., Wstęp do psychologii konia, Zakład Treningowy Koni, Zbrosławice, 1984 2) Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S. , Chów, hodowla i użytkowanie koni, SGGW, Warszawa, 1991 3) Diacont K., Praca z końmi od podstaw, Oficyna Wydawnicza Hoża, Warszawa, 2001 4) Krzemień M.P. , Górska Turystyka Jeździecka, Ostoja, Kraków, 2002 5) Müseler W. , Nauka jazdy konnej, PWRiL, Warszawa, 1979 6) Nowicka D. , ABC powożenia, Salon Pegaz, Poznań, 2000 7) Pruchniewicz W., , Akademia jeździecka, Chaber PR, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi