Użytkowanie sportowe koni

2023L

Kod przedmiotu02N1-USPK16
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pruchniewicz W, Akademia Jeździecka, wyd. Akademia Jeździecka S.C, 2003 2) Savoie J, Wszechstronne wyszkolenie koni, wyd. Galaktyka, Łódź, 2005 3) Heuschmann G, Gdyby konie mogły krzyczeć, wyd. Akademia Jeździecka S.C, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi