Żywienie koni

Horse Nutrition

2024Z

Kod przedmiotu02N1-ZYWK
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pagan J.D., Advances In Equine Nutrition t.Vol. 1, , Nottingham University Press,, 1999 2) Pagan J.D., Georg R.J., Advances In Equine Nutrition Vol. 2, Nottingham University Press, 2001 3) Pagan J.D., Advances In Equine Nutrition t.Vol. 3., Nottingham University Press,, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi