Żywienie zwierząt i paszoznawstwo II

Animal Nutrition and Fodder Science II

2022L

Kod przedmiotu02N1-ZZIPII
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jamroz D., Żywienie zwierząt i paszoznawstwo t.I, II, III, , Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa , 2004 2) Dymnicka M., i Sokół J.L,, Podstawy żywienia zwierząt, SGGW Warszawa, 2001 3) IŻ PIB – INRA, IŻ PIB – INRA 2009 Normy Żywienia Przeżuwaczy. Wartość pokarmowa Francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy, Kraków, 2009 4) IFiŻZ PAN, "Normy żywienia świń. , WQarszawa, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi